Johan van de Beek

“WELCOME TO THE CLUB?”

—–

Johan van de Beek is a journalist and columnist. Together with Paul van Gageldonk he investigated the rise of populism in the province ofLimburg (Het Onbehagen). His fields of expertise, as a reporter for the Limburgian newspaper,s are regional identity and the influence of social media on the behavior and thoughts of people. Currently he is researching radicalisation of muslim youth in Limburg.

—– —–

Johan van de Beek is journalist en columnist. Hij deed samen met collega Paul van Gageldonk een jaar lang onderzoek naar de achtergronden van de opmars van het  populisme in Limburg (Het Onbehagen). Voor de Limburgse kranten schrijft Van de Beek over thema’s als sociale cohesie, Limburgse identiteit en de invloed van sociale media op gedrag en gedachten van mensen. Momenteel doet hij onderzoek naar radicalisering onder moslimjongeren in Limburg.