Anouk Janssen

” THE POWER OF PERSONAL CONNECTION”

—–

Anouk Janssen (born 1971) translates the Zeitgeist into experiential marketing. She makes social changes tangible by capturing them in unique images. From this, she develops new experiential marketing concepts.

‘After a period of excess and an economy focused on growth, we can see that people have started to reflect on the political and economic system. We now try to solve problems ourselves, instead of waiting to be told what to do. The key word is connection: not only connection between people, but also between people and the business community. In order to change the world, we often have to start on a small scale in our own street or neighbourhood. Over the past year, the power of a local sense of connection has become more and more visible. This is the power of our new human economy.’

Anouk has twenty years’ experience in experiential marketing. The basis of her experience lies in the travel and media sector. She founded FROM AMS, a experience marketing office. She owns her own clothes swap concept called ‘de Waslijn,’ which she devised and developed herself and which now takes place across the whole of the Netherlands.

—– —–

Anouk Janssen (1971) vertaalt de tijdgeest in experiential marketing. Ze maakt de maatschappelijke veranderingen tastbaar door deze vast te leggen in eigen beeld. Van daaruit ontwikkelt ze nieuwe experiential marketing concepten.

“Na een tijd van overdaad en een economie gericht op groei, zien we dat mensen het politieke en economische systeem zijn gaan overdenken. In plaats van ons te laten vertellen wat we moeten doen, proberen we het zelf op te lossen. Verbinding is hierbij het sleutelwoord. Verbinding tussen mensen onderling en tussen mens en bedrijfsleven. Om de wereld om ons heen opnieuw vorm te geven beginnen we vaak klein. In onze eigen straat of wijk. De kracht van lokale verbinding wordt het laatste jaar steeds beter zichtbaar. Het is de kracht naar een nieuwe menselijke economie.”

Anouk heeft 20 jaar ervaring in experiential marketing. De basis voor haar jarenlange werkervaring ligt in de reis- en mediawereld. In 2007 richtte ze experience marketingbureau FROM AMS op. Ze is eigenaar van ‘de Waslijn’ een kledingruilconcept dat door haar bedacht en ontwikkeld is en dat nu in het hele land plaatsvindt.